Skip to Content

Wetteksten en formulieren subsidiedecreet

Wetteksten

  • Subsidiedecreet duurzame mobiliteit (geconsolideerde versie)
    (Decreet tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten van 13 februari 2004 zoals gewijzigd op 19 november 2008)
  • UItvoeringsbesluit (geconsolideerde versie)
    (Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten van 28 mei 2004 zoals gewijzigd op 27 maart 2009)

 

Formulieren:

Mobiliteitsverenigingen

 

Actieprogramma's

 

Projecten

 

Logo's Vlaamse overheid.


dit logo in EPS-formaat      dit logo in tiff-formaat

 

dit logo in EPS-formaat     dit logo in tiff-formaat