Skip to Content

Projectsubsidies duurzame mobiliteit

Formulieren   |   Wetgeving

De Vlaamse overheid subsidieert projecten inzake duurzame mobiliteit. Deze projecten moeten duurzame mobiliteit bevorderen. Onder duurzame mobiliteit verstaat men het streven naar volgende doelstellingen:

  1. Het vrijwaren van de bereikbaarheid
  2. Het garanderen van de toegankelijkheid
  3. Het verzekeren van de veiligheid
  4. Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid
  5. Het terugdringen van de schade aan natuur en milieuDaarnaast kunnen de projecten een educatieve, sensibiliserende, beleidsgerichte, actiegerichte of onderzoeksgerichte functie vervullen.

Projecten kunnen door alle vzw's of stichtingen ingediend worden en hebben een maximale looptijd van anderhalf jaar. De subsidie beslaat maximaal 75% van de rechtstreekse kosten van het project met een maximum van €50.000 per project.

De aanvragen voor een nieuwe projecten moeten ingediend worden voor 1 oktober van het voorafgaande jaar. De opvolging van het project door de administratie is afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag.

 
  Meer informatie vind je

  in deze handleiding van Komimo.
 
  In augustus 2010 organiseerde Komimo een studienamiddag over projectdossiers.
  De presentaties kan je hier vinden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulieren:

Overzicht van toegekende projectsubsidies.

Bij de beoordeling van projectvoorstellen wordt rekening gehouden met het vernieuwende karakter van het voorstel. Als er projectaanvragen worden ingediend die sterk lijken op projecten die reeds eerder werden gesubsidieerd, maken deze minder kans. Dit overzicht geeft weer welke projecten de voorbije jaren werden goedgekeurd.

2010

Enter vzw

Databank aangepast vervoer 49.980,00

OVK vzw

SAVE charter 39.884,00

Mobiel21 vzw

Fietssuite 21.418,00

Treintrambus

Hoogwaardig busvervoer 15.487,50

2009

FietsEnWerk

Vlaams fietsverhuursysteem voor bedrijven: een model op bovenlokaal niveau

64.000,00

Enter vzw

Voorbeeldenboek toegankelijk publiek domein

58.038,00

Algemeen Nederlands Verbond

Naar een Grenzeloos Interlokaal Personenverkeer - GRIP

32.737,50

CPA vzw

Promotie carpooling in bedrijvenzones

13.820,00

BBL Vlaanderen vzw

Naar een multimodaal mobiliteitspakket

30.000,00

Mobiel21 vzw

De mobiliteitscheque

32.770,00

2008

Trage Wegen

trage wegen snel getoetst – op weg naar een werkdoos trage wegen en mobiliteit

44.271,00

Fietsersbond Brussel vzw

fietsparkeervoorzieningen – goede praktijkvoorbeelden

55.625,00

Bond Beter Leefmilieu vzw

opstart van het platform ecologisch, energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag en vlootbeheer

37.250,00

Velo vzw

eerste hulp bij onderhoud

48.481,45

Ondersteuning lokale jeugdparticipatie

verkeersveiligheid nabij gemeenschapsvoorzieningen – wat goed is voor de kinderen, is goed voor de samenleving

21.506,00

Responsible Young Drivers

rode draad 2008 – preventie rijden onder invloed van drugs

30.000,00

Drive Up Safety DUS vzw

Studenten-Tour

40.125,00

2007

Student En Mobiliteit

het gebruik van de plooifiets in het woon-schoolverkeer, promotie en onderzoek

19.238,00

Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers vzw

Welkom aan boord (hoffelijkheidscampagne)

20.430,00

Voetgangersbeweging vzw

voetgangersgerichte herinrichting van centrumgebieden

13.500,00

Enter vzw

toegankelijkheid en mobiliteit, het mobiliteitsconvenant als catalysator

32.500,00

Imob

UHasselt - Campus Diepenbeek

Mobi-award

30.143,00

Mobiel21 vzw

toegankelijke werkplek

17.430,00

2006

Vereniging Personen met een handicap vzw

Veilig en toegankelijk voetpad voor iedereen

6.562,50

Ecolife vzw

Het nieuwe rijden in Vlaanderen

50.785,00

Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers vzw

Systeem Derde Betaler

24.938,00

Belgische Confederatie voor Blinden en Slechtzienden vzw

Veilig de straat op … met kennis van zaken

8.250,00

Mobiel21 vzw

Geknipt Mobiel - Mobiliteit op maat van ieders verantwoordelijk-heid

72.755,00

Toegankelijkheidsbureau vzw

Databank van toegankelijk vervoer in Vlaanderen

49.108,50

Fietsersbond Brussel vzw

Doe de MOEVE-PROEF

20.380,00

2005

Fietsersbond Brussel vzw

Senioren, veilig op de fiets

22.650,00

Trage Wegen

Helpdesk voet- en buurtwegen

9.300,00

SAV

Veilig op weg

40.682,00

CPA vzw (Taxistop)

Turbo eventpool

38.145,00

Mobiel21 vzw

Slim mobiele senioren

24.890,00

Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers vzw

Groene halte in elke provincie

44.625,00

Voetgangersbeweging vzw

Plan openbaar domein

45.000,00

Provincie West-Vlaanderen

Sensibilisering controleacties

6.500,00