Skip to Content

Lidorganisaties

Komimo heeft 8 lidorganisaties. We stellen ze hier aan je voor.

 

Trage wegen  
Trage Wegen vzw ijvert voor herwaardering van buurtwegen, veldwegen, kerkwegels en jaagpaden in Vlaanderen. Heel wat vroegere buurtwegen zijn verdwenen of dreigen in de toekomst verloren te gaan. Nochtans bieden deze trage wegen bieden heel wat mogelijkheden als wandel- of fietspad, hebben ze een belangrijke cultuurhistorische en ecologische waarde of kunnen gebruikt worden als veilige verbinding voor zwakke weggebruikers. Om deze trage wegen in ere te houden ijvert Trage Wegen voor een betere bescherming en een beter beheer van de talloze buurtwegen in Vlaanderen.
 
Autopia  

 Autopia vzw is het Vlaams Steunpunt voor Particulier Autodelen. De organisatie heeft als doel duurzame, mens- en milieuvriendelijke mobiliteit te bevorderen, meer specifiek via het particulier autodelen. Autopia promoot hiertoe het concept van particulier autodelen en ondersteunt lokale particuliere autodeelinitiatieven. Ten aanzien van officiële instanties treedt Autopia op als spreekbuis en belangenbehartiger van het particulier autodelen. Autopia bouwt ook een kenniscentrum rond particulier autodelen uit en biedt een forum aan voor ervaringsuitwisseling rond particulier autodelen.
 
Taxistop  
Taxistop is actief onder het motto "meer met minder" (in eerste instantie in Vlaanderen, later in gans België). Het doel van Taxistop is projecten te realiseren die ervoor zorgen dat bestaande goederen en middelen beter worden gebruikt. In de loop der jaren werden heel wat diensten in het leven geroepen (o.a. Carpool, ...).
 
Fietsersbond  
De Fietsersbond wil dat meer mensen van de fiets gebruik maken en probeert het beleid ervan te overtuigen dat fietsen een verstandige keuze is. De Fietsersbond is een ledenorganisatie, elk nieuw lid vergroot ook de druk op het beleid. Via de verzekering rechtsbijstand biedt de Fietsersbond haar leden juridische bescherming in geval van conflictsituaties met de fiets.
 
Mobiel 21  
Mobiel 21 is een centrum voor kennisontwikkeling, educatie en gedragsbeïnvloeding inzake mobiliteit en wil aanzetten tot een duurzaam en veilig verplaatsingsgedrag. Daartoe verricht Mobiel 21 toegepast wetenschappelijk onderzoek, zet demonstratieprojecten op, geeft beleidsadviezen en -evaluaties en ondersteunt projecten en andere organisaties.
 
Bond Beter Leefmilieu  
De Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBLV) is de federatie van 120 natuur- en milieuorganisaties in Vlaanderen. BBLV is sinds 1971 actief rond de bescherming van natuur en landschap, streeft naar duurzame ontwikkeling van onze woonkernen, komt op voor het behoud van ons stedenschoon en verzet zich tegen de aantasting van het leefmilieu.
 
Voetgangersbeweging  
De voetgangersbeweging ijvert om de weg die de voetganger wil of moet afleggen veilig, toegankelijk, comfortabel en aantrekkelijk te maken. De Voetgangersbeweging werkte mee aan het tot stand komen van de voorrang op zebrapaden en de nieuwe bouwverordening voor de aanleg van wegen voor voetgangersverkeer.
 
TreinTramBus  
TreinTramBus is sinds 2009 de nieuwe roepnaam van de Bond van Trein-Tram-Busgebruikers (BTTB) .  TreinTramBus ijvert sinds 1985 voor beter openbaar vervoer. De organisatie verdedigt de belangen van de openbaar vervoergebruikers bij de overheid en de openbaar vervoerbedrijven. Leden genieten van voordeelprijzen bij excursies en deskundig advies.