Skip to Content

Iedereen mobiel

[flickr-photo:id=2485411341,size=m]

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zich zelfstandig te verplaatsen. De mobiliteit van iedere groep in de samenleving moet gegarandeerd worden, met bijzondere aandacht voor de kwetsbaarste mensen: kinderen, ouderen, mensen met een handicap, minder kapitaalkrachtigen, …

Beleidsvisie duurzame mobiliteit